Как да изчислим хода на пластификация?

posted in: Процес | 0

В тази зависимост L е пластифициращия ход (мм), W е теглото на удара (гр), D е диаметъра на цилиндъра на пластифициращата единица (мм), ρ е плътност на полимера при температура на процесинг (гр/см3). Стойността на параметъра ρ може да се види в Табл.1.

Препоръчително е пластифициращия ход за съответното изделие да бъде между D и 3D. Ако пластифициращия ход е по – голям от 3D, пластифициращата единица е твърде малка, което от своя страна рефлектира върху качеството на стопилката. Ако пластифициращия ход е по – малък oт D, пластифициращия агрегат е твърде голям, а това може да доведе до деградация на стопилката, а контролирането позицията на винта прекалено трудно.