Измервайте параметрите на темпериращия флуид

posted in: Процес | 0

Измервайте параметрите на темпериращия флуид на вашата щприцформа по време на процеса или при профилактика

Един от основните параметри, който трябва да се измерва и контролира по време на процеса шприцване е потока на флуида, използван за темпериране на матрицата. Към настоящия момент това се извършва чрез аналогови регулатори (популярното им наименование е „епруветки“). Чрез тях приблизително можем да определим дебита и температурата на флуида във всеки един кръг. Но това са приблизителни стойности! За производителите на технически изделия, прецизното контролиране на параметрите на флуида е от определящо значение за качеството на крайната продукция.

За да се гарантира прецизност на размерите и качеството на повърхнините Mouldpro разработиха дигитално устройство, което успешно заменя аналоговите регулатори и дава следните предимства:

  • Дигитален мониторинг на Поток, Температура и налягане.
  • Аларми при преминаване на предварително зададени гранични стойности.
  • По-високи стойности на дебита.
  • По-висок температурен обхват.
  • Съхранение на данни и експорт.
  • Бърза смяна на матрици.
  • OPC-UA / Euromap интерфейс
  • Тъчскрийн управление с възможност за монтаж до 4 колектора.
  • Магнитна стойка за лесен монтаж.
  • Възможност за конфигурация, спрямо Вашите нужди.